PÁLYÁZAT

a Gábor Dénes Alapítvány idén is közzétette pályázati felhívását középiskolások számára „Fényes magyarok” címmel.

A pályázat célja: a természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében, a magyar alkotók (kutatók, feltalálók) kevésbé ismert, de jelentősnek tekinthető, a fénnyel kapcsolatos és széleskörű érdeklődésre számot tartó eredményei bemutatásával, a fény újszerű alkalmazási lehetőségeinek feltárásával.

Pályázni egy 6-10 oldalas, jeligésen beadott esszével lehet, az alábbi tartalmak egyikének kiválasztásával:

A meglévő ismeretek feldolgozása:

- Gábor Dénes fényhez kapcsolódó és máig érvényes (vagy jövőbe mutató) eredményei (pl.: holográfiai alkalmazások)

- Magyarok a fény történetében (feltalálók és jelentős találmányok)

- A világítótestek jelene, intelligens világítási rendszerek

- A fény-technológiák szerepe a fenntartható fejlődésben

Vagy az ismert alkalmazások továbbgondolása:

- A fény újszerű alkalmazása, felhasználása, jövőbeni szerepe a mindennapi életben

- A világítótestek, ill. fényforrások jövője

- A fény újszerű befogási, tárolási, hasznosítási lehetőségei

- A fény és fénytechnológiák fejlődésével kapcsolatos – tudományosan igazolt elméletekre alapozott – víziók, jövőképek.

A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje:

2015. március 5. éjfélig.

A pályázati adatlap benyújtási helye és módja:

Az adatlapot elektronikusan az osztondij@novofer.hu e-mail címre és akinyomtatott, aláírt példányt postai útonNOVOFER Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. szám alatti címre kérjük beküldeni.

A pályamű benyújtási/postára adási határideje:

2015. április 9. éjfélig.

Díjazás:

A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 50.000, maximum 100.000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet kapnak, továbbá: a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai programokon való részvételi és táborozási lehetőséget nyerhetnek, továbbá a nyilvános eredményhirdetés alkalmával, egy 5-10 perces előadás keretében bemutathatják dolgozatukat.

A nyertes pályaműveket a NOVOFER Alapítvány honlapján, a szerzők nevének feltüntetésével hozzáférhetővé tesszük.

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.