Vizsgák/infók

2014/2015-ös tanév

 • 8. évfolyam: (írásbeli) 2015. május 20. (szerda)
 • 10. évfolyam: (írásbeli) 2015. május 20. (szerda)
 • Kompetenciamérés 6., 8., 10. évfolyam: 2015. május 27. (szerda)

8. évfolyamos vizsga:

5. évfolyamos tananyag ismétlése feladatsorokon:

6. évfolyamos tananyag ismétlése feladatsorokon:


2013/2014-es tanév

11. osztályos matematika vizsga témakörei a 2013/2014-es tanévben

I. HALMAZOK

 • Halmazok
 • Halmazműveletek
 • Halmazok elemszáma, logikai szita
 • Számegyenesek intervallumok

II. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET

 • Betűk használata a matematikában
 • Nevezetes azonosságok
 • Hatványozás. A hatványozás alapazonosságai
 • Hatványozás egész kitevőkre
 • Racionális számok, irracionális számok
 • A négyzetgyökvonás azonosságai
 • A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása
 • Az azonosságok alkalmazása feladatokban (gyöktelenítés, valós számok összehasonlítása, helyettesítési értékek)
 • A számok n-edik gyöke
 • Az n-edik gyökvonás azonosságai
 • A számok normálalakja
 • Egész kifejezések (polinomok)
 • A szorzattá alakítás módszerei. Kiemelés, nevezetes azonosságok alkalmazása
 • Műveletek algebrai törtekkel
 • Oszthatóság. Az oszthatóság tulajdonságai
 • Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
 • Számrendszerek
 • Az egyenlet, azonosság fogalma
 • Egyenletek grafikus megoldása
 • Egyenletek értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata
 • Egyenlet megoldása szorzattá alakítással
 • A mérlegelv
 • Egyenlőtlenségek
 • Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek
 • Elsőfokú két ismeretlent tartalmazó egyenletrendszerek
 • Egyenletrendszerekkel megoldható feladatok
 • Lineáris több ismeretlent tartalmazó egyenletrendszerek
 • A másodfokú egyenlet és függvény
 • A megoldóképlet
 • A gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók összefüggése
 • Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek
 • Másodfokú egyenlőtlenségek
 • Négyzetgyökös egyenletek
 • A számtani és mértani közép
 • Másodfokú egyenletre vezető problémák

III. FÜGGVÉNYEK

 • A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok
 • Lineáris függvények
 • Az abszolútérték-függvény
 • A másodfokú függvény
 • A négyzetgyökfüggvény
 • Lineáris törtfüggvények
 • A függvény-transzformációk rendszerezése

IV. GEOMETRIA

 • Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete
 • A háromszögekről. Belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség
 • Összefüggés a háromszög szögei és oldalai között
 • Összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között. A Pitagorasz-tétel és megfordítása
 • A négyszögekről
 • A sokszögekről. Átlók száma, belső és külső szögeinek összege
 • A háromszög beírt kör
 • A háromszög körülírt köre
 • Thalész tét<>ele és néhány alkalmazása
 • Érintőnégyszögek, érintősokszögek
 • Középponti és kerületi szögek tétele
 • Kerületi szögek tétele; látókörív
 • Húrnégyszögek tétele
 • Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele
 • A háromszög belső szögfelezőjének egy tulajdonsága
 • A középpontos hasonlósági transzformáció
 • A hasonlósági transzformáció
 • Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei
 • A háromszög súlypontja
 • Arányossági tételek a derékszögű háromszögben
 • Körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele
 • Hasonló síkidomok területének aránya
 • Hasonló testek térfogatának aránya
 • Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével
 • Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói
 • Számítási feladatok a szögfüggvények alkalmazásával
 • Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között
 • Derékszögű háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével
 • Nevezetes szögek szögfüggvényei
 • Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével

2012/2013-as tanév

Vizsga: időpontok, témakörök


2011/2012-es tanév: Kisérettségi

11.a osztály vizsgaidőpont: május 8. – letölthető témakörök

Minden kedden (7. órában – Döklen Balázs) korrepetálást, illetve szerdán (7. órában – Szőcs Melinda) vizsgaelőkészítőt tartunk a 11.a osztályosoknak.

A vizsgelőkészítő ismétlő témaköreihez gyakorló feladatlapokat találsz az alábbi linkeken:
Algebra és számelmélet:

 • Betűk használata a matematikában (feladatlap) – 2012.01.18.
 • Egész kifejezések – polinomok (feladatlap) – 2012.01.25.
 • Nevezetes szorzatok (feladatlap) – 2012.02.01.
 • A szorzattá alakítás módszerei (feladatlap) – 2012.02.08.
 • Műveletek algebrai törtekkel (feladatlap) – 2012.02.15.
 • Oszthatóság, oszthatósági szabályok, prímszámok, összetett számok (feladatlap) – 2012.02.22.
 • Legn. közös osztó, legkisebb közös többszörös (feladatlap) – 2012.02.22.

Gyakorló feladatsorok kisérettségire (elképzelhető, hogy vannak olyan témakörökből vett feladatok, amiket még nem tanultunk – sorozatok, valószínűségszámítás, kombinatorika, korrd. geom):


2010/2011-es tanév: vizsga-, kisérettségi időpontok

Matematika próbaérettségi (kisérettségi)

2011. május 3-án a 10.b osztálynak, illetve a 11. évfolyamnak a matematika munkaközösség, középszinten kisérettségit  szervez. A vizsga 8 órakor kezdődik, ami 120 perc időráfordítást igényel.

A dolgozat formája és javítása az érettségiével azonos, az értékelés százalékos formában történik. Így a diákok kipróbálhatják magukat az eddig még nem próbált vizsgahelyzetben, s egy képet kaphatnak arról, hogy most hol tartanak az érettségire készülésükben!

Matematika szakkörök, korrepetálások a 2010-2011-es tanévben

A hiányzó adatokat (terem, első alkalom…) október végéig pótoljuk. A szakkörökhöz, korrepetálásokhoz folyamatosan lehet csatlakozni. Jelentkezés egyelőre a szakos tanároknál.

 • 6.e (korrepetálás) – Szepessy Katalin – ének terem – kedd: 5.óra
 • 7.a (korrepetálás) – Szepessy Katalin – 210. terem – szerda: 7. óra
 • 8.e (korrepetálás) – Surin Zsuzsa – 202. terem – szerda: 6. óra
 • 8. évf. (vizsgaelőkészítő) – Kovács Katalin – 220. terem – csütörtök: 7. óra
 • 9-10. évf. (versenyfelkészítő) – Döklen Balázs – 116. terem – csütörtök: 7. óra
 • 10.b, 11. évf. (vizsgaelőkészítő) – Kőszeghyné K. Éva – 102. terem – szerda: 7. óra
 • 13.a (érettségi előkészítő) – Szőcs Melinda - II. félévtől

Emelt szintű fakultáció minden pénteken 1., 2. órában 12. és 13. évfolyamban Döklen Balázzsal.

Comments are closed.