Napi feladatok 2012/2013

A letölthető napi feladatok:

 • 21.nap: 2013. január 31.

5-8. osztály

9-13. osztály

A különböző szimbólumok mindegyike egy számot fejez ki 1 és 9 között. A megadott összegek alapján találd ki, melyik számokat használtuk fel!

Illeszd a tíz formát az ábrába úgy, hogy mindegyik vízszintes és függőleges sor hat különböző szimbólumot tartalmazzon. Segítségként feltüntettünk néhány alakzatot az ábrán.

 • 20.nap: 2013. január 30.

5-8. osztály

9-13. osztály

Helyezz át a csigavonalból négy szál gyufát úgy, hogy a másik irányba csavarodjon!

A Macskák és az Egerek békekonferenciát szerveznek. A tanácskozáson összesen 180-an vesznek részt. Az átlagéletkoruk 10 év. A Macskák átlagéletkora azonban 15 év, míg az Egereké 9 év. Hány egér vesz részt a konferencián?

 • 19.nap: 2013. január 29.

5-8. osztály

9-13. osztály

Négy lány futóversenyen vett részt. A verseny után mindegyiket megkérdezték, melyik helyen végzett.

Anna: „Nem lettem sem első, sem utolsó.
Bella: „Nem lettem első.
Csilla: „Első lettem.
Dóra: „Én lettem az utolsó.

Valaki, aki a versenyt is látta, ezt mondta: „A négy válasz közül három igaz, egy hamis.” Ki mondott valótlant? Ki volt az első?

Egy király végakaratában meghagyta három fiának, osszák föl az országot, de úgy, hogy valamennyien egymás szomszédjai maradjanak, tehát legyen közös határuk. (A királyság kör alakú!) Oszd fel az országot a királyfiaknak (Arányosan szemléltesd a felosztást!) úgy, hogy a király kívánsága teljesüljön, ha a királynak

a) három fia van.
b) négy fia van.
c) öt fia van.

 • 18.nap: 2013. január 28.

5-8. osztály

9-13. osztály

Helyezz át négy gyufaszálat úgy, hogy négy egyforma alakzat jöjjön létre!

Adj 2 gyufaszálat a képhez úgy, hogy két négyzet legyen az ábrán!

 • 17.nap: 2013. január 25.

5-8. osztály

9-13. osztály

Okoska elhatározta, hogy ezentúl hétfőn, szerdán és pénteken mindig igazat fog mondani, más napokon mindig hazudik. Egyszer azt mondta: „Holnap igazat fogok mondani.” Melyik napon történt ez?

Egy kerek asztalnál öten ülnek, mindegyikük vagy hazudós, vagy igazmondó. (A hazudósak mindig hazudnak, az igazmondók mindig igazat mondanak.)
Mind az öt ember azt állítja, hogy mindkét szomszédja hazudós.
Hány igazmondó ül az asztalnál?

 • 16.nap: 2013. január 24.

5-8. osztály

9-13. osztály

Két gyertyát gyújtanak meg ugyanabban a pillanatban. Az egyik 5 cm hosszúságú, a másik 3 cm-rel hosszabb. A hosszú kétszer olyan gyorsan ég, mint a rövidebb. Mekkora a hosszú hossza, amikor ugyanolyan hosszú, mint a rövid, és milyen hosszú a rövid, amikor a hosszúnak már nincs is hossza?

Boszorkány Böske előszeretettel tört be az emberek kamráiba, hogy gonosz kotyvalékaival kísérletezzen. Egyik alkalommal öt összetevőt talált főzetéhez. A mosogatólé az üst felét töltötte ki, a pálinka az egyharmadát, a hó az egynegyedét, a zúzott malacfül az egyötödét, a varjúháj pedig az egyhatodát. A pálinkát később öntötte bele, mint a zúzott malacfület, de korábban, mint a mosogatólevet. A havat kettővel a varjúháj után adta hozzá. A kotyvalék természetesen kifutott az üstből. Milyen sorrendben tette Böske az üstbe az összetevőket?

 • 15.nap: 2013. január 23.

5-8.osztály

9-13.osztály

Milyen ábra kerül a kérdőjel helyére? (Válaszodat indokold!)

Milyen szám kerül a kérdőjel helyére? (Válaszodat indokold!)

 • 14.nap: 2013. január 22.

5-8.osztály

9-13.osztály

Az ábrán egy királyi palota alaprajza látható. Egy király minden reggel elmegy sétálni a palota körüli erdőbe. Ezután bemegy a palotába, és minden ajtón keresztül megy pontosan egyszer. Legvégül leül a trónteremben. Melyik helyiség a trónterem?

Egy rombusz oldalának harmadoló pontjait az ábra szerint összekötve egy nyolcszöget kapunk. Hányadrésze a nyolcszög területe a rombuszénak?

 • 13.nap: 2013. január 21.

5-8. osztály

9-13. osztály

A kártya négy színe különböző egyjegyű számokat jelez. Az egyes sorok és oszlopok számainak összeadásával a megadott összegeket kapja. Ez alapján oldd meg a következő műveletet:

Az öt magánhangzó mindegyike egyjegyű számot jelképez. Adja össze mindegyik sor, oszlop és átló számait, és megkapja a négyezetrács mellett feltüntetett összegeket. Találd ki a magánhangzók számértékét, majd oldd meg a következő műveletet:

A + E + O + U = ?

 • 12.nap: 2013. január 18.

5-8. osztály

9-13. osztály

Melyik számok kerülnek a kérdőjelek helyére? (Indokold!)

Melyik szám kerül a kérdőjel helyére? (Indokold!)

 • 11.nap: 2013. január 17.

5-8. osztály

9-13. osztály

Ez egy antimágikus négyzet, ahol egyik sor, oszlop és átló összege sem adja ki a 65-öt. Mindössze öt szám áthelyezésével (soronként egy) létrehozhatod a mágikus 65-öt, ahol mindegyik sor, oszlop és átló összege 65.

Illeszd be a négyzeteket a rácsba úgy, hogy a mágikus 369-et adják ki, ahol mindegyik sor, oszlop és átló összege 369.

 • 10.nap: 2013. január 16.

5-8. osztály

9-13. osztály

Az asztalon sorban egymás után 8 pohár áll. Az első 4 üres, az utolsó 4-ben bor van. Hogyan érhetnénk el, hogy az üres és a teli poharak váltakozva kövessék egymást, ha csak 2 pohárhoz nyúlhatsz?

Egy ékszerésznek három komódja van, mindegyik két-két fiókos. Az egyik komód mindkét fiókjában rubinok, a másik komód fiókjaiban smaragdok, a harmadik komód egyik fiókjában rubinok, másik fiókjában smaragdok vannak. Valaki, aki nem tudja, melyik fiókban mi van, kihúz egy fiókot, és benne rubinokat talál. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a komód másik fiókjában is rubinok vannak?

 • 9.nap: 2013. január 15.

5-8. osztály

9-13. osztály

Melyik szám kerül a kérdőjel helyére? (Indokold!)

2397, 378, 168, ?, 32, 6

Melyik számok kerülnek a kérdőjelek helyére? (Indokold!)

 • 8.nap: 2013. január 14.

5-8. osztály

9-13. osztály

A négyzetácsban látható számok a szomszédos mezőkben elhelyezkedő aknák számát jelzik, az átlós négyzeteket is beleértve. Az aknák vízszintesen, függőlegesen és átlós irányban sem lehetnek közvetlenül egymás mellett, a számokkal jelölt négyzetek nem tartalmazhatnak aknát. Találd ki, hol rejtőznek a „fegyverek”! Segítségként egyet megjelöltünk. 15 akna

A négyzetácsban látható számok a szomszédos mezőkben elhelyezkedő aknák számát jelzik, az átlós négyzeteket is beleértve. Az aknák vízszintesen, függőlegesen és átlós irányban sem lehetnek közvetlenül egymás mellett, a számokkal jelölt négyzetek nem tartalmazhatnak aknát. Találd ki, hol rejtőznek a „fegyverek”! Segítségként egyet megjelöltünk. 15 akna

 • 7.nap: 2013. január 11.

5-8. osztály

9-13. osztály

A 9×9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a számokat 1–9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként és oszloponként.

A KAKURO a keresztrejtvény numerikus megfelelője, amelyben szavak helyett számokat kell beírni az ábrába. A „meghatározások” a fekete mezőkben láthatók: a jobb felső sarokban lévő szám a „Vízszintes” meghatározásnak, a bal alsó sarokban lévő szám a „Függőlegesnek” felel meg. A cél az, hogy az 1 és 9 közötti számok beírásával a fehér mezőkbe megkapja a meghatározásban feltüntetett végeredményt (összeget). Egy vízszintes vagy függőleges meghatározáson belül ugyanaz a szám nem ismétlődhet.

 • 6.nap: 2013. január 10.

5-8.  osztály

9-13. osztály

Töltsd ki az ábrát 1-től 5-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy a jelzett egyenlőségek és egyenlőtlenségek teljesüljenek.

Töltsd ki az ábrát 1-től 7-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy a jelzett egyenlőségek és egyenlőtlenségek teljesüljenek.

 • 5.nap: 2013. január 09.

5-8. osztály

9-13. osztály

Az összefüggések megoldásához írd a körökbe a baloldali oszlopban felsorolt számokat úgy, hogy minden egyes kör esetében a hozzá kapcsolódó összes többi kör számainak összege a jobb oldali oszlopban lévő értéknek feleljen meg.

Az összefüggések megoldásához írd a körökbe a baloldali oszlopban felsorolt számokat úgy, hogy minden egyes kör esetében a hozzá kapcsolódó összes többi kör számainak összege a jobb oldali oszlopban lévő értéknek feleljen meg.

 • 4.nap: 2013. január 08.

5-8. osztály

9-13. osztály

Helyettesítse be a betűket 0–9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy a jelzett műveletek igazak legyenek. Természetesen az azonos betűk azonos számot jelölnek.

Helyettesítse be a betűket 0–9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy a jelzett műveletek igazak legyenek. Természetesen az azonos betűk azonos számot jelölnek. (Mivel csak nyolc betű szerepel, ez értelemszerűen azt jelenti, hogy a 0–9 közötti számok egyike hiányzik majd.)

 • 3.nap: 2013. január 07.

5-8. osztály

9-13. osztály

A fiókban hat pár kék, öt pár barna és három pár fekete zokni van.  Teljes sötétségben mennyi az a legkevesebb zokni, amit ki kell venni ahhoz, hogy biztosan legyen egy összeillő pár?

Megoldás: 4 darab

Fejtsd meg a rejtjeles üzenetet, majd indokold is meg, hogy miért!

ENGOKNY  ZAYNÖNŰ

Megoldás: EZ NAGYON KÖNNYŰ

 • 2.nap: 2013. január 04.

5-8. osztály

9-13. osztály

A 987654321 számok sorrendjét megtartva hova tegyünk + jelet, hogy az összeg 99 legyen?

Megoldás: 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 99

3 ember bemegy egy motelbe. A recepciós mondja, hogy 30 dollár egy szoba, így mindegyik fizetett 10 dollárt és elment a szobába. Kicsit később a recepciós rájött, hogy a szoba csak 25 dollár, ezért elküldte a hordárt a 3 férfihoz az 5 dollárral. Útközben a hordár nem tudta kitalálni, hogyan ossza el egyenlően az 5 dollárt a 3 férfi között, így mindegyiknek adott egyet és kettőt pedig megtartott. Eszerint a három férfi 9 dollárt fizetett, ami 27-et tesz ki. Ha ehhez hozzáadjuk a hordár által megtartott 2-t, az összesen 29 dollár. Hol van az egy dollár?

 • 1.nap: 2013. január 03.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Milyen szám kerül a kérdőjel helyére?
100, 99, 96, 91, 84, 75, ?

Megoldás: 64

Milyen szám kerül a kérdőjel helyére?
145, 230, 315, 400, 445, ?

Megoldás: 530 (időt jelöltek a számok, pl.: 1:45 perc…)

Comments are closed.