Napi feladatok 2013/2014

5-8. korcsoport 9-13. korcsoport
Egyéni:

 • I.Pásztor Gábor (12.a – 13 pont)
 • II.Boncz Bettina (11.b – 12 pont)
 • III.Hajek Viktória (11.b – 9 pont)

Osztály:

 • I.11.b (45 pont)
 • II.12.a (19 pont)
Egyéni:

 • I.Kaczur András (5.a – 13 pont)
 • II.Tóth Patrik (5.b – 12 pont)
 • II.Isépy Zsombor (7.a – 12 pont)
 • III.Fonyódi Fanni (7.a – 11 pont)

Osztály:

 • I.7.a (39 pont)
 • II.5.b (15 pont)
 • III.5.a (13 pont)

Minden résztvevőnek gratulálunk! Komoly kitartásról tettetek tanúbizonyságot!
A versenyen kitűzött napi feladatok megoldásait a Versenyek/Napi feladatok 2013/14 oldalon ellenőrizhetitek.


Matematika napi feladatok (ami a hirdetőtáblán is megtalálható)! Minden következő nap az előző napi feladványok megoldásait is megtalálod a feladvány alatt.

 • 17.nap: 2014. február 28.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Vágd kétfelé az ábrát úgy, hogy a kapott darabok egybevágóak (ugyanolyan méretűek és formájúak) legyenek!

Vágd kétfelé az ábrát úgy, hogy a kapott darabok egybevágóak (ugyanolyan méretűek és formájúak) legyenek!

 • 16.nap: 2014. február 27.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

A START mezőből indulva juss el a CÉL-ig úgy, hogy vízszintesen és függőlegesen mozogva (átlósan sohasem!) utad során minden virágot szedj össze, és minden mezőt maximum egyszer érinthetsz!

A START mezőből indulva juss el a CÉL-ig úgy, hogy vízszintesen és függőlegesen mozogva (átlósan sohasem!) utad során minden virágot szedj össze, és minden mezőt maximum egyszer érinthetsz!

 • 15.nap: 2014. február 26.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Töltsd ki az üres mezőket 1-től 10-ig terjedő egész számokkal oly módon, hogy a szürke négyzetekben szereplő értékek minden esetben a szomszédos fehér mezőkben lévő számok összegét adják!

Töltsd ki az üres mezőket 1-től 10-ig terjedő egész számokkal oly módon, hogy a szürke négyzetekben szereplő értékek minden esetben a szomszédos fehér mezőkben lévő számok összegét adják!

 • 14.nap: 2014. február 25.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

A vizsgázók válaszai alapján döntsd el, hogy melyek lettek volna a helyes válaszok a tesztben szereplő kérdésekre! (A lehetséges válaszok: A, B, C és D.)
Hárman mind a négy kérdésre hibás választ adtak, egyikük azonban hármat is eltalált.

A vizsgázók válaszai alapján döntsd el, hogy melyek lettek volna a helyes válaszok a tesztben szereplő kérdésekre! (A lehetséges válaszok: A, B, C és D.)

Ketten mind a négy kérdés kapcsán tévedtek., a másik két vizsgázó 50, illetve 75%-os tesztet írt.

 • 13.nap: 2014. február 24.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

A feladat az ábrában elrejtett aknák megkeresése. Ebben a beírt számok nyújtanak segítséget, melyek azt jelzik, hogy a velük (oldalasan és sarkosan) szomszédos mezők közül hány tartalmaz aknát. Azokon a mezőkön, ahol szám szerepel, nem lehet elrejtett akna.

A feladat az ábrában elrejtett aknák megkeresése. Ebben abeírt számok nyújtanak segítslget, melyek azt jelzik, hogy a velük (oldalasan és sarkosan) szomszédos mezők közül hány tartalmaz aknát. Azokon a mezőkön, ahol szám szerepel, nem lehet elrejtett akna.

 • 12.nap: 2014. február 18.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Egy agár kerget egy nyulat, amelynek 90 nyúlugrás előnye van. Amíg a nyúl 10-et ugrik, addig az agár 7 ugrást tesz meg, de az agár 2 ugrásának hossza egyenlő a nyúl 5 ugrásának hosszával . Hány ugrás után éri utol az agár a nyulat?

Éva 1000,- Ft-ért vett egy négyzet alakú műanyag lapot, amiből egy stoptáblát készít. (A stoptábla szabályos nyolcszög alakú.) Mennyit költött a veszendőbe menő részre?

 • 11.nap: 2014. február 17.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Három ember 24 liter tejet vásárol egy 24 literes edényben. Ezenkívül van még egy 13, egy 11 és egy 5 literes edényük. Hogyan tudják egymás között egyenlően elosztani a tejet?

Három lovag és a fegyverhordozói találkoztak egy folyóparton. Találtak egy kétszemélyes csónakot, amivel át akartak kelni a túlsó partra. Hogyan tehették ezt meg, ha a fegyverhordozók nem maradhattak együtt idegen lovaggal?

 • 10.nap: 2014. február 14.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Vállalkozó kedv és türelem szükséges! A feladat ugyanaz, mint előzőleg a klasszikus bűvös SUDOKU esetén, csupán a vastag vonallal határolt területek alakja változott kissé, ezzel is nehezítve a megoldást.


Vállalkozó kedv és türelem szükséges! A feladat ugyanaz, mint előzőleg a klasszikus bűvös SUDOKU esetén, csupán a vastag vonallal határolt területek alakja változott kissé, ezzel is nehezítve a megoldást.

 • 9.nap: 2014. február 13.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Töltsd ki az üres négyzeteket 1-9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy minden sorban és oszlopban, illetve a vastag vonallal határolt 3×3-as négyzetekben minden szám pontosan egyszer szerepeljen!

Töltsd ki az üres négyzeteket 1-9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy minden sorban és oszlopban, illetve a vastag vonallal határolt 3×3-as négyzetekben minden szám pontosan egyszer szerepeljen!

 • 8.nap:2014.február 12.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Ha az első három mérleg egyensúlyban van, úgy hány darab fekete rombuszt kell a negyedik mérleg karjára helyezni, hogy az is egyensúlyba kerüljön?

egyenlíti ki a mérleget

Ha az első három mérleg egyensúlyban van, úgy hány darab fekete rombuszt kell a negyedik mérleg karjára helyezni, hogy az is egyensúlyba kerüljön?

A feladvány helyesen:

 • 7.nap: 2014. február 11.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Helyettesítsd be a betűket 0-9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy az összeadás igaz legyen! Azonos betű azonos számot jelöl.

Helyettesítsd be a betűket 0-9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy az összeadás igaz legyen! Azonos betű azonos számot jelöl.

 • 6.nap: 2014. február 10.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Az 1-től 9-ig terjedő egész számokat különböző ábrák szimbolizálják. Az azonos jelek azonos számot jelölnek. Milyen értéket adna az egyes ábráknak, ha azt szeretnénk, hogy azokat összeadva az összegek a sorok/oszlopok végén szereplő számokkal megegyezzenek?

Az 1-től 9-ig terjedő egész számokat különböző ábrák szimbolizálják. Az azonos jelek azonos számot jelölnek. Milyen értéket adna az egyes ábráknak, ha azt szeretnénk, hogy azokat összeadva az összegek a sorok/oszlopok végén szereplő számokkal megegyezzenek?

 • 5.nap: 2014. február 07.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Hogyan lehet 6 szál gyufából tizet csinálni úgy, hogy egyiket sem törjük el?

———————————————

Egy futballcsapat 11 játékosának átlagos életkora 22 év. Szabálytalanság miatt az egyik játékost kiállították. Így a játékosok átlagéletkora pontosan 21 év lett. Hány éves a kiállított játékos?

focicsapat: 11 játékos
x/11=22, ebből x=242 (ennyi éves a 11 játékos összesen)
kiállítás után: x/10=21, ebből x=210 (ennyi a 10 játékos összesen éve)
242-210=32, ennyi éves a kiállított játékos.

Van egy ikerpár, akik teljesen egyformán néznek ki, viszont az egyikük mindig igazat mond, a másikuk mindig hazudik. Egyiküket úgy hívják, hogy John. Hogyan lehetne az ikerpár egyik tagjától egyetlen kérdéssel – ami legfeljebb 3 szóból áll – kideríteni, hogy melyikük John?

“John igazat mond?”. Ha igen a válasz, akkor ő John, akár hazudik, akár igazat mond. Ha a válasz nem, akkor a másik lesz John.
„John mindig hazudik?”. Ha igen a válasz, akkor a másikuk John, ha pedig nem a válasz, akkor a válaszoló maga John, függetlenül attól, hogy igaz vagy hamis volt a válasz.

 • 4.nap: 2014. február 06.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Van egy 9 literes, és egy 4 literes vödrünk, és egy kút, amiből vizet meríthetünk. Pontosan 6 liter vízre lenne szükségünk. Hogyan járjunk el?

Merítsük tele a 9 litereset, majd ezzel töltsük meg a 4 litereset kétszer és mindkétszer ürítsük is ki. A maradék 1 liter vizet is töltsük a 4 literesbe. Ezután újra töltsük tele a 9 litereset és töltsünk a 4 literesbe amennyit csak lehet, ez 4-1=3 liter, tehát épp 6 liter maradt a 9 literesben.

Töltsd ki a négyzetet a jobb alsó sarokban jelölt egész számokkal az ábrát úgy, hogy a sorokban levő számok ö sszege és az oszlopokban levő számok összege annyi legyen, amennyi a feltüntetett a sorok illetve oszlopok végén. Minden szám pontosan egyszer szerepelhet.

 • 3.nap: 2014. február 05.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon egy. Hogyan csinálnád?

Egyik ember az almával együtt a kosarat is megkapja.

A 666-ot másfélszeresére kell növelni úgy, hogy nem szorozzuk és semmiféle aritmetikai műveletet nem végezhetsz vele. Hogyan végezhető el?

A számot leírjuk és a papírt megfordítjuk, így 999 lesz belőle.

 • 2.nap: 2014. február 04.
5-8. évfolyam 9-13. évfolyam

A zárójelek megváltoztatják a műveletvégzés sorrendjét, és így az eredményt is. Neked sikerül úgy elhelyezni a zárójeleket, hogy igazzá váljanak az egyenlőségek?

A számok mutatják, hány ház áll az adott sorban/oszlopban. Minden ház mellett (oldalszomszédosan) csak egy fa áll. Két ház sem oldalszomszédosan, sem átlószomszédosan nem állhat egymás mellett. Rajzold le a házakat! ( zöld négyzet = FA)

(Hibás volt a feladat!)

 • 1.nap: 2014. február 03.

5-8. évfolyam

9-13. évfolyam

Rajzold le az alábbi ábrát egy papírra, majd próbáld meg összekötni A-t A-val, B-t B-vel, C-t C-vel három folytonos vonallal úgy, hogy a vonalak ne keresztezzék egymást, és ne menjenek le a papírról!

Válaszd ki a kérdőjel helyére kerülő számot!

Mi a szabály?
144, mert a két felső háromszögben a számokat összeadjuk és az összeget megszorozzuk a baloldali háromszög értékével. ( (9+7)*9=16*9=144)

Comments are closed.