Hasznos információk

Lektor:

Iskolánkba idén is van anyanyelvi lektor Francois-Xavier Denis személyében. A lektor fontosnak tartja a francia kultúra átadását. Óráin a szituációs szerepjátékok és a szókincs fejlesztése kerül előtérbe. Nagy segítséget nyújt a nyolcadikos diákok szóbeli vizsgájának előkészítésében is.

Vizsgák

Nyolcadikos vizsga

A tananyagot a Junior 1.2.3. tankönyvek tartalmazzák

A vizsga két részből áll: írásbeliből és szóbeliből.

Írásbeli vizsgán a következőket értékeljük:

 • Olvasásértés
 • Nyelvhasználat
 • Íráskészség
 • Országismeret/kultúrális ismeretek

Szóbeli vizsgán:

 • Bemelegítő beszélgetés
 • Képleírás
 • Szituácios gyakorlat

Grammaire:

 1. főnevek neme, egyes szám, többes szám-névelők
 2. melléknevek egyeztetése nemben, számban
 3. igeidők: jelen, múlt, jövő
 4. Passé composé, imparfait, futur proche, futur simple

névmások: személyes névmások alany esete, tárgy esete, részes esete, hangsúlyos alakjai, en, y, és a határozatlan névmások

 1. tagadás, tagadó szópárok
 2. kérdőszavak
 3. birtokszavak
 4. mutatószavak
 5. felszólító mód, tiltás
 6. számok

Civilizációs ismeretek:

Franciaország földrajza, domborzata, legfontosabb városai, régiói

Franciaország jelképei

Francia ünnepek és hagyományok

Francia specialitások

Híres franciák

Szóbeli vizsga témakörei:a hétköznapi életből vett témák

1. SE PRESENTER

2. LA FAMILLE

3. LA MAISON, L’APPARTEMENT OU TU HABITES

4. L’EMPLOI  DU TEMPS

5. LES TRANSPORTS EN COMMUN

6. LES LOISIRS

7. LES FETES DE FAMILLE

8. LES REPAS

9..LES VACANCES

10. CHEZ LE MEDICIN

11. L’ÉCOLE, LES ÉTUDES

12. LES COURSES

13. LE TEMPS QU’IL FAIT

14. LA FRANCE

Szituációs gyakorlatok: hétköznapi életből vett helyzetek

Ismerkedés, bemutatkozás

Meghívás, meghívás elutasítása, meghívás elfogadása

Vásárlás: ajándékvásárlás, élelmiszer vásárlás, piacon, ruha-, cipő vásárlás

Étteremben, kávézóban

Jegyvásárlás moziba, színházba, utazáskor

Útbaigazítás

Orvosnál

Az iskola bemutatása

Levélírás hétköznapi szituációban

Érettségi vizsga:

Részletes vizsgakövetelmények: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk_2017.pdf

A vizsga leírása: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl_2017.pdf

Korábbi évek feladatlapjai, javítókulcsai: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.