Netfit

NETFIT_LOGO_OK

1997 a megjelenés éve óta iskolánkban a “Hungarofit” vizsgálati és értékelési rendszert használtuk a fizikai teljesítőképesség mérésére.

Ezek az alábbi felméréseket tartalmazták: Cooper teszt, helyből távolugrás, 5-ös sorozatugrás, egykezes labdalökés, kétkezes labda dobás hátra, felülés és törzsemelés. A testnevelők eltérően egymástól, ki kevesebb, ki valamennyi mérést és értékelést végzett. A motoros próbák elvégzése és pontokra történő átszámítása után a diákok minősítése az “igen gyenge” és a “kiváló” között került meghatározásra. A gyermekük aktuális fizikai állapotáról, illetve ennek változásairól, az érdeklődő szülők tájékoztatást kaptak.  A 2014/2015-ös tanévtől országosan új mérési és értékelési módszer lesz bevezetve. A mérési eredményeket számszerűségét továbbra is tilos osztályzatra váltani. Természetesen a diákok hozzáállása a feladatokhoz továbbra is jegyesíthető marad.

NETFIT Miből áll az új felmérés? A Netfitben két mérés a test összetételére, hét pedig a fittségre vonatkozik. • A hajlékonysági teszt során a térdhajlító izmok nyújthatóságát és a csípőízület mozgásterjedelmét nézik. • A vázizomzat állapotát öt gyakorlattal vizsgálják: ütemezett hasizomteszttel, törzsemeléssel, ütemezett fekvőtámasszal, helyből távolugrással, és mérik a kézi szorítóerőt is. • A testtömegindexet (BMI) és a testzsírszázalékot is meghatározzák. • A 20 vagy 15 méteres állóképességi ingafutás az aerob kapacitást méri. Lényege: hányszor tudja a próbázó teljesíteni a távot úgy, hogy az adott szakaszra jutó időkeret egyre rövidül.

Eszközcsomag és informatika Az eredmények alapján minden tanuló személyre szabott értékelést kap a teljesítményéről, amelyhez a szülők is hozzáférhetnek, valamint online elérhető országos adatbázisban gyűjtik az eredményeket. A rendszer célja elsősorban az egészségtudatos hozzáállás kialakítása. Nem gyengének vagy kifogásolhatónak minősíti a diákokat, hanem pozitívan közelítenek a fejlesztésre szoruló tanulókhoz.

20140328netfit

A legújabb hivatalos meghatározás: A TESI – Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módszertan létrehozásának célja egy olyan új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi elvárásoknak és idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, egészségközpontú, fittségi sztenderdekhez viszonyítottan. A tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek alapján kerülnek meghatározásra:

 • kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás)
 • vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság)
 • testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index)

A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra) és a személyre szabott visszacsatolásra. Segítségével a testnevelésben dolgozó pedagógusok könnyen és egyszerűen tájékoztatni tudják a gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről-állapotáról. A projekt keretében kidolgozott mérési-értékelési rendszer online felületen is lehetővé teszi az állandó kommunikációs kapcsolatot a pedagógusok és az érintett közvetlen és közvetett partnerek között. Az eredmények digitalizált kezelése korszerű és folyamatos visszajelentést ad a gyermekek számára, ezzel is segítve az egyéni és önálló mozgásprogramok tervezését, és a testnevelés oktatási hatékonyságának növekedését.

Programunk megvalósítása érdekében a Magyar Diáksport Szövetség egy országosan reprezentatív, iskolai és laboratóriumi keretek között lebonyolított kutatást valósít meg 10-18 éves tanulók körében, amely alapján az életkornak és nemnek megfelelő egészségközpontú, fittségi sztenderdek kerülnek meghatározásra. A programcsomag fejlesztését az amerikai Cooper Intézettel közösen valósítjuk meg, amely segítségével az új egységes tesztrendszer nemzetközi értelemben is összehasonlíthatóvá és hitelesítetté válik.

 • Mit jelent a NETFIT rövidítés?

A NETFIT®a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése.

 • Mi a NETFIT küldetése?

NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében.

 • Miben jelenik meg a NETFIT újszerűsége?

A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten:

 • a tudományos megalapozottságban;
 • a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében;
 • a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban;
 • az egészségközpontúságban;
 • a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában;
 • pedagógiai alkalmazhatóságában;
 • online adatkezelő rendszerében.

Egyeni_adatfelveteli_ertekelo_lap

Netfitt bemutató képek

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.