Munkarend

sport2

A testnevelés óra ajánlott felszerelése:

Fehér póló, fekete nadrág, edzőcipő-tornacipő.

A felszerelés nélküli tanuló az órán nem vehet részt. Ez bekerül az E-naplóba is és beleszámít az értékelésébe.


Az órára késve érkező diák elsősorban a sérülések és a balesetek elkerülése miatt nem kapcsolódhat be a tanítási órába.

Az egészségügyi-orvosi felmentéseket-szülői kéréseket kizárólag írásban tudjuk elfogadni.

A felmentett tanulók is kötelesek a tornateremben tartózkodni. Azt csak tanári engedéllyel hagyhatják el.

A tornatermekben és a sportudvaron tilos étkezni. Rágógumit rágni tilos és életveszélyes! A termekbe és az udvarokra kizárólag tanári engedéllyel lehet be, illetve kimenni! A termekbe lévő szereket engedély nélkül tilos használni!  Óra, nyaklánc, fülbevaló, gyűrű viselése tilos, mert balesetveszélyes.

Az órák alatt engedély nélkül tilos a  kép és hangrögzítő eszközök  használata.

Tilos a szertárba engedély nélkül bemenni és onnan bármit is kivinni!

Az öltözők a tanítási órák alatt zárva vannak, de mivel gyakran három osztály vált három osztályt, ezért az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.


Mindennapos testnevelés:

A mindennapos testnevelés helyett a heti öt órás testnevelés a megfelelő fogalmazás.

Az aktuális állás szerint a felmenő rendszerű mindennapos testnevelés az alábbi évfolyamokat érinti: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Az alsó tagozaton nem a munkaközösség tagjai tanítanak.

Az öt órából három az órarendben meghatározott helyen és időpontban van és mindenki számára kötelező. A további két óra a délutáni foglalkozások keretei között valósul meg. Felmentés kizárólag a plusz két óráról adható, azon sportolók számára, akik hivatalos egyesületi pecsétes igazolást hoznak, melyben kérik a felmentésüket. Minden évben új igazolást kell bemutatni. Az igazolásokat az osztályfőnököknél kell leadni.


 

 

 

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.